Advokatfelleskapet ble etablert i 2003, med advokatene Lars R Berg og Geir Myhrvold som deltakere. Senere ble også advokat Gaute Nilsen innlemmet. Vi er et allsidig advokatfelleskap som bistår både bedrifter og enkeltpersoner. Vi holder til i Sarpsborg, hvor vi er sentralt beliggende. Vi betjener i det vesentlige klienter fra hele Østfold, men har også klienter fra øvrige steder i landet. Vi legger avgjørende vekt på faglig kvalitet og god service.

Advokat Lars R. Berg tilbyr videre bistand i forbindelse med oppgjør ved overdragelse av fast eiendom samt eiendomsmegling. Meglingsvirksomheten legger opp til at selger kan forestå deler av arbeidet på egenhånd, slik at meglerhonoraret blir så begrenset som det lar seg gjøre. Det opereres med timepris på meglingen, noe som erfaringsmessig har vist seg å innebære en betydelig besparelse for selger.

Det bistås også med forhandling om innløsning samt forlengelse av tomtefesteavtaler.