Saksområder
Jeg tilbyr advokatbistand innenfor flere rettsområder med hovedvekt på trygderett, arbeidsrett, forsikringsrett, erstatningsrett, barnerett samt familie- og arverett.

Bakgrunn
1992:                      Juridisk embetseksamen fra UIO
1992-1994:        Konsulent i Rikstrygdeverket (NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet)
1994-1997:        Førstekonsulent ved Fylkestrygdekontoret i Østfold (NAV Østfold)
1997-2001:        Juridisk rådgiver i Infotjenester AS, trygderett og arbeidsrett
1998-2004:        Rettshjelper, egen praksis
2004-2005:        Advokatfullmektig hos advokat Lars R. Berg, Sarpsborg.
2005-                     Advokat, egen praksis

Kontaktinfo:
Mobil:                     91 59 53 20
Kontoradresse: St. Mariegate 75, 1706 Sarpsborg
Postadresse:       Postboks 28, 1701 Sarpsborg
Org.nr.                    983 078 346 MVA

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding