Dersom du skal selge bolig, kan vi bistå med hele eller deler av salgsprosessen. Vi kan tilby rene oppgjørsoppdrag dersom du har selv har funnet en kjøper eller vi kan bistå med alminnelige megleroppdrag.

Erfaringsmessig så blir omkostningene ved alminnelige megleroppdrag betydelig lavere enn ved bruk av megler da honoraret baseres på nedlagte arbeidstimer. Her kan det avtales hvilke oppgaver som du selv kan utføre og hvilke oppgaver vi skal stå for.

Det kan også oppnås besparelser i de tilfeller hvor vi selger boligen i forbindelse med skifte av dødsboer da man unngår dobbeltbehandling i forbindelse med salgsprosessen.

Det vil endelig kunne være betryggende å benytte advokat i salgsprosessen, med den kjennskap vi har til de forskjellige rettsområder som kan komme til aktualitet ved et boligsalg.