I dag er det litt mer vanlig å selge bolig eller fritidseiendom på egenhånd. Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet har informert at det er trygt å selge boligen sin privat. Dette forutsetter imidlertid at en profesjonell aktør er ansvarlig for å utarbeide av kjøpekontrakten samt for å gjennomføre oppgjøret.

Som hovedregel trenger både selger og kjøper juridisk ekspertise for å sikre at lover og regler følges, samt for å forsikre at det skjer en korrekt og sikker overføring av eiendommen og kjøpesummen. I de fleste tilfeller krever banken at det er en profesjonell aktør som gjennomfører boligsalget, for å utbetale boliglånet.

Jeg kan sørge for å sikre en trygg og profesjonell eiendomsoverdragelse, som oppfyller ovennevnte. Dette forutsetter at jeg besørger utstedelse av alle nødvendige dokumenter og gjennomfører prosessen i samsvar med de offentligrettslige krav.

Oppdraget vil i så fall innebære at jeg forestår følgende:

– utarbeider kjøpekontrakt
– tinglysing av sikringsobligasjon
– tinglysing av skjøtet
– tinglysing av eventuelt pantedokument i forbindelse med kjøpers banklån
– innfrielse og sletting av lån med pantsikkerhet i boligen
– avklarer forkjøpsrett
– forestår oppgjør mellom kjøper og selger

Fast pris for å forestå oppgjøret mht. honorar er kr. 7.900,- inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer av lovbestemt forsikringspremie for inneståelse av oppgjøret kr. 90,- og 0,40 ‰ av kjøpesummen med tillegg av 25 % merverdiavgift, til sikringsobligasjon kr. 525,- for fast eiendom og kr. 430,- ved borettslagsleilighet samt grunnboksutskrift kr. 202,-.Beløp blir trukket automatisk i forbindelse med oppgjør av kjøpesummen.

Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger. Jeg har ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon. Normalt utgjør kostnadene fra kr. 1.554,-.

Ved overdragelse av borettslagsleilighet vil selger i tillegg være forpliktet til å dekke eierskiftegebyr til borettslaget med kr. 3.440,-.

Det opplyses at ovennevnte kun gjelder hvor kjøpesummen er stor nok til å dekke samtlige av eiendommens pantheftelser.

Hvor det fremstår som sannsynlig at forventet kjøpesum ikke vil dekke pantheftelsene, vil jeg kunne bistå med å forhandle med panthavere for at de likevel skal gå med på å slette sine heftelser i eiendommen. Dette må vi avklare før endelig avtale om salg blir inngått. Bistand til slike forhandlinger vil da holdes adskilt fra oppgjøret, og honoreres etter benyttet tid.